"Curiositats de la natura: quantes cares es poden comptar en aquesta soca?".

Autor/a: Jordi Plana.