"Desprès de fer una visita mèdica a Can Benet Gros, el Dr. Codina va morí al bosc de l'Olivera de l'Abei, era el dia 26 de desembre de 1934 ".

Autor/a: Montserrat Puig