Realment és magnífica la clavellina, viure de l'aire i de quatre gotes d'aigua que l'hi puguin caure, ella va fent, preciosa....