Parola en plena activitat de cuita de fesols a la festa de la matança del porc a La Cellera.

Autor/a: Jordi Plana