"Cirerer florit, al paratge de Comallonga, en una primevera espectacular".

Autor/a: Jordi Plana