Estat actual de la pedrera de Lloret Salvatge en tota la seva extensió.